MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Hliny 1412
017 07, Považská Bystrica

Spol. zapísaná v obchod. registri  OR OS Trenčín, odd: Sro, vložka číslo 18147/R

IČO: 36265144
DIČ / IČ DPH: 2021888022 / SK2021888022
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2627785154/1100

Aplikácie

Nahláste ilegálne skládky, nevynesený odpad, neudržiavané cesty alebo odpad povalujúci sa na cestách vo vašom okolí. Odfoťte váš nález a jednoducho ho aj s vašou lokalitou pošlite a my sa o to postaráme.

Get it on Google Play Get it on iTunes