ZBER ODZDOBENÝCH VIANOČNÝCH STROMČEKOV

2.1.2020

Zber stromčekov, ktoré už splnili svoje vianočné poslanie bude zabezpečovať spoločnosť Megawaste Slovakia. Zber sa bude vykonávať  7.1.2020 a potom  každý pondelok v termíne od 13.1. až do 24.2.2020. 

Chceme požiadať obyvateľov nášho mesta, aby stromčeky, ktoré musia byť kompletne zbavené ozdôb, vykladali na viditeľné miesto k nádobám na komunálny odpad, a to najskôr v nedeľu ráno, aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu týchto priestorov.

Tieto stromčeky sa budú sústreďovať v areáli spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica, kde budú následne zoštiepkované. Takto získaný materiál sa ekologicky využije ako palivo alebo hnojivo.

V prípade, že občania tento termín nestihnú, použitý vianočný stromček môžu odviezť na zberný dvor v lokalite Zámostie alebo môžu využiť aj zberné miesta na Dedovci, v Milochove, Šebešťanovej  a v Považskej Teplej. Informácie o prevádzkových hodinách zberného dvora a zberných miest sú dostupné v rámci oznamov na internetovej stránke mesta Považská Bystrica www.povazska-bystrica.sk.

V prípade potreby bližších informácií môžu občania kontaktovať pracovníkov MsÚ na tel. čísle  43 05 324 alebo pracovníkov spoločnosti Megawaste Slovakia na tel. čísle 43 21 007.Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v 52.t roku 2019 a v 1.t. roku 2020

16.12.2019

Harmonogram vývozu separovaného zberu Jelšove a Dedovec na rok 2019

25.1.2019

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu za mesto Považská Bystrica platný od 1.7.2018

1.7.2018