Harmonogram vývozu separovaného zberu Jelšove a Dedovec na rok 2018

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu za mesto Považská Bystrica