Harmonogram vývozu separovaného zberu Jelšove a Dedovec na rok 2017

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu za mesto Považská Bystrica