ZBER ODZDOBENÝCH VIANOČNÝCH STROMČEKOV

2.1.2020

Zber stromčekov, ktoré už splnili svoje vianočné poslanie bude zabezpečovať spoločnosť Megawaste Slovakia. Zber sa bude vykonávať  7.1.2020 a potom  každý pondelok v termíne od 13.1. až do 24.2.2020. 

Chceme požiadať obyvateľov nášho mesta, aby stromčeky, ktoré musia byť kompletne zbavené ozdôb, vykladali na viditeľné miesto k nádobám na komunálny odpad, a to najskôr v nedeľu ráno, aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu týchto priestorov.

Tieto stromčeky sa budú sústreďovať v areáli spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica, kde budú následne zoštiepkované. Takto získaný materiál sa ekologicky využije ako palivo alebo hnojivo.

V prípade, že občania tento termín nestihnú, použitý vianočný stromček môžu odviezť na zberný dvor v lokalite Zámostie alebo môžu využiť aj zberné miesta na Dedovci, v Milochove, Šebešťanovej  a v Považskej Teplej. Informácie o prevádzkových hodinách zberného dvora a zberných miest sú dostupné v rámci oznamov na internetovej stránke mesta Považská Bystrica www.povazska-bystrica.sk.

V prípade potreby bližších informácií môžu občania kontaktovať pracovníkov MsÚ na tel. čísle  43 05 324 alebo pracovníkov spoločnosti Megawaste Slovakia na tel. čísle 43 21 007.Zimná údržba nové telefónne číslo

16.12.2019

V prípade, že potrebujete vyriešiť požiadavky týkajúce sa zimnej údržby, prosíme volajte na náš dispečing:

042/285 80 28

Na tomto čísle sú Vám naši dispečeri k dispozícii 24/7.


Záznam z prieskumu trhu

13.12.2019

Uverejnenie Záznamu z prieskumu trhu na Dodávku kompostovacieho vakovacieho vozu

Informácia o zberných miestach

18.11.2019

Ako správne triediť komunálny odpad

10.10.2019

Neviete ako správne triediť komunálny odpad? Prečítajte si príručku s názvom „Alchýmia triedenia komunálne odpadu“.

Materiál je voľne k dispozícii na stiahnutie.

Záznam z prieskumu trhu

24.7.2019

Uverejnenie Záznamu z prieskumu trhu na Obstaranie kontajnerov

Technológia pre zhodnotenie BRO

05.2019

Nové zberné miesto

2.10.2018

Zimná údržba

23.1.2018

V prípade, že potrebujete vyriešiť požiadavky týkajúce sa zimnej údržby, prosíme volajte na náš dispečing:

0911 906 150

Na tomto čísle sú Vám naši dispečeri k dispozícii 24/7.